Pages

Wednesday, 20 June 2012

kv kv

Menyanyi sambil mengenal anggota dan mengeja perkataan (KVKV)


Lagu Anggota Badan

Kalau rasa gembira eja mata,
m - a - t - a - mata,
Kalau rasa gembira eja mata,
m - a - t - a - mata,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , kalau rasa gembira eja mata,
m - a - t - a - mata,

Kalau rasa gembira eja gigi,
g - i - g - i - gigi,
Kalau rasa gembira eja gigi,
g - i - g - i - gigi,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja gigi,
g - i - g - i - gigi,

Kalau rasa gembira eja kaki,
k - a - k - i - kaki,
Kalau rasa gembira eja kaki,
k - a - k - i - kaki,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja kaki,
k - a - k - i - kaki,

Kalau rasa gembira eja jari,
j - a - r - i - jari,
Kalau rasa gembira eja jari,
j - a - r - i - jari,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja jari,
j - a - r - i - jari,

Kalau rasa gembira eja kuku,
k - u - k - u - kuku,
Kalau rasa gembira eja kuku,
k - u - k - u - kuku,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja kuku,
k - u - k - u - kuku,

Kalau rasa gembira eja muka,
m - u - k - a - muka,
Kalau rasa gembira eja muka,
m - u - k - a - muka,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja muka,
m - u - k - a - muka,

Kalau rasa gembira eja pipi,
p - i - p - i - pipi,
Kalau rasa gembira eja pipi,
p - i - p - i - pipi,,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja pipi,
p - i - p - i - pipi,

Kalau rasa gembira eja dahi,
d - a - h - i - dahi,
Kalau rasa gembira eja dahi,
d - a - h - i - dahi,
Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira eja dahi,
d - a - h - i - dahi,

Kalau rasa gembira kita baca,
m - a - t - a - mata,
g - i - g - i - gigi,
k - a - k - i - kaki,
j - a - r - i - jari,
k - u - k - u - kuku,
m - u - k - a - muka,
p - i - p - i - pipi,
d - a - h - i - dahi,

Kalau rasa gembira beginilah caranya , Kalau rasa gembira kita baca,
m - a - t - a - mata,
g - i - g - i - gigi,
k - a - k - i - kaki,
j - a - r - i - jari,
k - u - k - u - kuku,
m - u - k - a - muka,
p - i - p - i - pipi,
d - a - h - i - dahi,

Lirik lagu boleh diubah suai ikut kesesuaian.


Liril lagu /idea asal : Cikgu Sripah

Mari Menulis